סטנדרטים ותקנים

דאגו ל"בטיחות מעל הכל" היום, מחר עלול להיות מאוחר מדי

סיסמת בטיחות מתחילת 1900

EN71-1:2014

לתכונות מכאניות ופיזיות

EN71-2 : 2011+A1:2014

בדיקת התלקחות

EN71-3:2013+A1:2014

נדידה של רכיבים מסויימים

REACH

Cadmium

דרישת תכולת קדמיום בנספח XVII item 23 (EC) No. 1907/2006 של תקנות REACH ותיקון 552/2009, 494/2011, 835/2012, 2016/217

Phthalates

דרישה לתכולת פתלטים (phthalates) בנספח XVII, סעיפים 51 ו-52 לתקנות REACH (EC) מס' 1907/2006 ותיקון מס' 552/2009 (לשעבר הוראה 2005/84/EC).